موزه کفش

یکی از علایق شخصی من موزه ها هستند، مکان هایی پر از داستان، شگفتی و منبع الهامی بی پایان.
از آنجا در هیچ منبعی، لیست کاملی از موزه های کفش نیافتم، تلاشم را بر جستجو و یافتن آن ها در سرتاسر جهان استوار نمودم.
مقالات این بخش نتیجه این تحقیقات بوده و برای من بسیار لذت بخش.
امیدوارم شما نیز از سفر در این قسمت لذت ببرید.
چراکه کفش نه تنها به عنوان یکی از اکسسوری های مهم، بلکه همواره نمایان گر بخش مهمی از فرهنگ اجتماعی و پیشرفت بشر بوده و هست.

فهرست