طراح کفش

در این قسمت با طراحان کفش و هنرمندانی که در سرتاسر دنیا در زمینه طراحی کفش و خلق آثار هنری مرتبط با کفش فعالیت می کنند، آشنا شوید.

همچنین می توانید بیوگرافی این هنرمندان و طراحان کفش را خوانده و بیشتر با آنها آشنا شوید.

فهرست