آموزش

آموزش تخصصی طراحی کفش

در این دسته شما مقالاتی شامل آموزش تخصصی طراحی کفش را مطالعه خواهید کرد.
این مقالات شامل سه بخش می باشند.
بخش اول به آموزش طراحی کفش می پردازد که از با مقاله مقدمه بر طراحی کفش  شروع شده و به آموزش نماهای مختلف و انواع کفش و اصول آن می پردازد.
و پاسخی شفاف به یک سوال ارزشمند می دهد: چگونه طراح کفش خلاقی شویم؟

بخش دوم به آموزش تصویرسازی کفش پرداخته و چگونگی اجرای انواع متریال به کار رفته در طراحی کفش آموزش داده می شود.

بخش سوم مجموعه مقالات مربوط به خودباوری در خلاقیت را شامل می شود که برگرفته از کتاب ارزشمندی با همین نام است و به افزایش خلاقیت در طراحی کفش کمک می کند.

  1. خانه
  2. آموزش
  3. (برگه 10)
فهرست